Over de Stichting

Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland draagt zorg voor het oprichten en in stand houden van vrijeschoolonderwijs. Onze scholen zijn toegankelijk voor kinderen van 0 tot 18 jaar uit alle culturele, levensbeschouwelijke en sociale achtergronden..

We bieden een eigentijdse en uitdagende leeromgeving aan leerlingen, medewerkers en ouders. Het talent van hoofd, hart en handen waarderen we gelijkwaardig. Vandaar dat we in ons onderwijsaanbod ook veel aandacht geven aan kunstzinnige en ambachtelijke vakken. We richten ons op de specifieke vragen van de verschillende leeftijdsfasen van het kind en de jongvolwassene. Meer over de identiteit en visie van vrijescholen leest u in onderstaande links.

Organisatie
De Stichting Noord en Oost Nederland heeft drie vestigingen in Zutphen en één in Groningen. De Stichting wordt bestuurd conform het Raad van Toezicht model. Kenmerk van dit model is, dat de Raad van Toezicht adviseert en toezicht uitoefent op het beleid en de uitvoering van het college van Bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, waarvan één lid op voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad PO en één lid op voordracht van de medezeggenschapsraad VO wordt benoemd. Eén van de toezichthouders fungeert als voorzitter van de Raad van Toezicht. 

Het college van Bestuur bestaat uit één lid, de bestuurder. De bestuurder vormt samen met de directeuren en rectoren van de scholen het Managementteam. Besluitvorming door de bestuurder wordt in het managementteam voorbereid. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de genomen besluiten.

De onder de stichting ressorterende scholen zijn:

  • Vrijeschool De Berkel primair onderwijs in Zutphen
  • Vrijeschool De Zonnewende primair onderwijs in Zutphen
  • Vrijeschool Zutphen Voortgezet onderwijs in Zutphen
  • Vrijeschool Parcival College voortgezet onderwijs in Groningen

Bij de scholen staan 2.075 leerlingen ingeschreven. Er werken ruim 275 medewerkers bij de stichting.