Klachten

Heeft u een klacht over het gedrag van een medewerker en komt u er samen niet uit? Wij nemen uw signaal serieus. U wordt vriendelijk verzocht om gebruik te maken van onze interne klachtenregeling en indien gewenst contact op te nemen met één van onze vertrouwenspersonen. 

  • VSNON heeft op iedere school interne vertrouwenspersonen waar u terecht kunt met uw verhaal en die u kunnen doorverwijzen (meer informatie op de site van uw school).
  • Daarnaast heeft VSNON twee externe vertrouwenspersonen: Annemarie van Kessel en Gerard Dijkstra. Volg de link voor een nadere toelichting op hun taken en achtergronden en voor hun contactgegevens.
  • Hier kunt u ons klachtenbeleid en onze klachtenregeling inzien. 
  • Klachten over een medewerker van een school kunt u indienen bij de betreffende schoolleider, klachten over een schoolleider bij de bestuurder en klachten over de bestuurder bij de Raad van Toezicht.

Externe commissie

Mocht u na het doorlopen van de klachtenprocedure niet tevreden zijn over de wijze waarop VSNON is omgegaan met uw klacht dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke externe commissie. U kunt daarvoor terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) - Onderwijsgeschillen.

Klokkenluidersregeling

In het geval dat een medewerker, ouder of leerling aanwijzingen heeft dat het maatschappelijk belang wordt geschaad door een medewerker van VSNON, kan dit via de Klokkenluidersregeling op een veilige manier worden aangekaart.

Klik hier voor de toelichting bij de publicatie van de klokkenluidersregeling.

Verantwoording

Jaarlijks vermeldt VSNON in haar bestuursverslag het aantal en het soort klachten en op welke wijze deze zijn opgelost.