Klachten

Heeft u een klacht over het gedrag van een medewerker en komt u er samen niet uit? Wij nemen uw signaal serieus. U wordt vriendelijk verzocht om gebruik te maken van onze interne klachtenregeling en indien gewenst contact op te nemen met één van onze vertrouwenspersonen. 

  • VSNON heeft op iedere school interne vertrouwenspersonen waar u terecht kunt met uw verhaal en die u kunnen doorverwijzen (meer informatie op de site van uw school).
  • Daarnaast heeft VSNON twee externe vertrouwenspersonen: Annemarie van Kessel en Gerard Dijkstra. Volg de link voor een nadere toelichting op hun taken en achtergronden en voor hun contactgegevens.
  • Hier kunt u ons klachtenbeleid en onze klachtenregeling inzien. 
  • Klachten over een medewerker van een school kunt u indienen bij de betreffende schoolleider, klachten over een schoolleider bij de bestuurder en klachten over de bestuurder bij de Raad van Toezicht.

Externe commissie

Mocht u na het doorlopen van de klachtenprocedure niet tevreden zijn over de wijze waarop VSNON is omgegaan met uw klacht dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke externe commissie. U kunt daarvoor terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) - Onderwijsgeschillen.

Verantwoording

Jaarlijks vermeldt VSNON in haar bestuursverslag het aantal en het soort klachten en op welke wijze deze zijn opgelost.