Statuten en reglementen

Statuten en reglementen

Hieronder vindt u de geldende medezeggenschapsreglementen:

Gezamenlijke medezeggenschapsraden

​Medezeggenschapsraden scholen

 

Hieronder vindt u de geldende medezeggenschapsstatuten: