Statuten en reglementen

Statuten en reglementen

 

Hieronder vindt u de geldende medezeggenschapsreglementen:

Gezamenlijke medezeggenschapsraden

 

Medezeggenschapsraden scholen

 

Hieronder vindt u het geldende medezeggenschapsstatuut: