Statuten en reglementen

Statuten en reglementen

Hieronder vindt u de geldende medezeggenschapsreglementen:

Gezamenlijke medezeggenschapsraden

?Medezeggenschapsraden scholen

 

Hieronder vindt u het geldende medezeggenschapsstatuut: