Medezeggenschap

Medezeggenschap VSNON

Medezeggenschap is in onze scholen georganiseerd zoals de wet dat voorschrijft: via Medezeggenschapsraden (MR) en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden (GMR). In deze geledingen zijn ouders, leerlingen en leerkrachten vertegenwoordigd. Samen toetsen ze beleid en kwaliteit van de school. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies. Soms is zo'n advies bindend.

Toch is in de wettelijke bijdrage maar een deel van de medezeggenschap van ouders geregeld. Want op onze scholen zijn ouders betrokken bij tal van onderwijsactiviteiten. Er zijn commissies voor PR, ouders nemen deel aan jaarfeesten, helpen bij de uitvoering van toneelstukken, exposities, enzovoort.

Daarmee zijn ouders een belangrijk onderdeel van onze schoolgemeenschap. Kiezen voor de vrijeschool doet u dus samen met uw kind.

Zoekt u contact met de GMR PO of MR VO? Stuur dan een e-mail aan vsnon.gmr@gmail.com.