Algemene documenten

Op deze pagina treft u verschillende documenten als download. Mocht u problemen hebben met het downloaden van de bestanden, wendt u zich dan tot het bestuurssecretariaat. We stellen u de bestanden dan graag per e-mail beschikbaar.

Koers - 19 juni 2017
De koers is totstandgekomen met inbreng van medezeggenschap, medewerkers, ouders, leerlingen, MT en Raad van Toezicht. De koers geldt als strategisch beleidsplan voor de periode 2017-2019. Het biedt zowel kaders als ook ruimte voor het bepalen van de koers binnen de scholen. VSNON wil dit met alle betrokkenen vormgeven via ontmoeting, dialoog en verdieping.

 

Bestuursverslag en Jaarrekening 2018 - 17 juni 2018
VSNON vindt het belangrijk om transparant te zijn en verantwoording af te leggen. Daartoe stelt zij jaarlijks een jaarverslag op (bestaande uit bestuursverslag en jaarrekening) over het gevoerde beleid en de realisatie van de gestelde doelen.  

 

Klik hier voor de jaarverslagen van de afgelopen jaren.

 

 

Vrijeschoolonderwijs in zicht - 10 december 2018

Meerjaren bestuursformatieplan 2019-2022 - 9 juni 2019

Managementreglement - 2 mei 2016

Reglement Raad van Toezicht - 13 maart 2017

Statuten VSNON - 13 december 2018

 

Inspectierapport vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen - 25 maart 2019

 

Klachten en Klokkenluiders - meerdere documenten en toelichting 

 

Integriteitscode - 7 januari 2019

Privacyreglement - 4 december 2017

Social media protocol - 22 mei 2018

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - 18 maart 2019

Protocol schorsen van leerlingen - 18 maart 2019 

Overige documenten in het kader van privacy.

 

Regeling lief & leed - 12 januari 2015

Scholingsbeleid & Studiefaciliteitenregeling - 3 juni 2015

Scholingsbeleid & studiefaciliteitenregeling - aangepast art. 3 - 27 november 2018

Telefonieregeling - 27 sept 2016

Preventiemedewerker VO - 1 april 2017

 

------