Algemene documenten

Op deze pagina treft u verschillende documenten als download. Mocht u problemen hebben met het downloaden van de bestanden, wendt u zich dan tot het bestuurssecretariaat. We stellen u de bestanden dan graag per e-mail beschikbaar.

Koers - 19 juni 2017
De koers is totstandgekomen met inbreng van medezeggenschap, medewerkers, ouders, leerlingen, MT en Raad van Toezicht. De koers geldt als strategisch beleidsplan voor de periode 2017-2019. Het biedt zowel kaders als ook ruimte voor het bepalen van de koers binnen de scholen. VSNON wil dit met alle betrokkenen vormgeven via ontmoeting, dialoog en verdieping.

 

Bestuursverslag en Jaarrekening 2016 - 19 juni 2017
VSNON vindt het belangrijk om transparant te zijn en verantwoording af te leggen. Daartoe stelt zij jaarlijks een jaarverslag op (bestaande uit bestuursverslag en jaarrekening) over het gevoerde beleid en de realisatie van de gestelde doelen.  

 

 

 

 

Meerjaren bestuursformatieplan 2016-2019 - 27 april 2016

Managementreglement - 2 mei 2016

Reglement Raad van Toezicht - 13 maart 2017

Afschrift akte houdende statutenwijziging - 23 september 2011

Statuut Raad van Toezicht - 23 september 2011

 

Klachten en Klokkenluiders - meerdere documenten en toelichting 

 

Privacyreglement - 4 december 2017

 

Regeling lief & leed - 12 januari 2015

Scholingsbeleid & Studiefaciliteitenregeling - 3 juni 2015

Telefonieregeling - 27 sept 2016

Preventiemedewerker VO - 1 april 2017

 

------