Niet tevreden?

VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen, de communicatie daarover en de overige processen naar tevredenheid van ouders, leerlingen en medewerkers verlopen. Als u ontevreden bent over het gedrag van een medewerker is het belangrijk dat u dat allereerst aangeeft bij degene die het betreft of met de mentor of leerkracht. Vaak kan uw probleem dan snel verholpen worden. Eventueel kan een leidinggevende daarin nog een (bemiddelende) rol spelen.

Soms is een gesprek geen optie of komt u er samen niet uit. Daarvoor heeft VSNON een klachtenbeleid en klachtenregeling. Op basis daarvan kunnen ouders, leerlingen en medewerkers ten eerste terecht bij één van de interne en/of externe vertrouwenspersonen van VSNON. Die helpt u bij het beoordelen van de situatie en kan u adviseren over wat u in uw geval het beste kunt doen om tot een oplossing te komen.

Een klacht indienen

Als u er samen niet uitkomt, kunt u besluiten om een klacht in te dienen. Leerlingen tot twaalf jaar kunnen niet zelf een klacht indienen, maar een ouder of verzorger kan hen vertegenwoordigen. Gebruikt u voor het indienen van een klacht het digitale klachtenformulier van VSNON. Daarmee geeft u ons inzicht in wat er precies speelt en draagt u bij aan een spoedige afhandeling. Bij voorbaat dank.

  • Klachten over een medewerker van een school kunt u indienen bij de betreffende schoolleider, klachten over een schoolleider bij de bestuurder en klachten over de bestuurder bij de Raad van Toezicht.
  • Het digitale klachtenformulier is beschikbaar via de schoolleider of het bestuurskantoor.

Externe commissie

Mocht u na het doorlopen van de klachtenprocedure niet tevreden zijn over de wijze waarop VSNON is omgegaan met uw klacht dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke externe commissie. U kunt daarvoor terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) - Onderwijsgeschillen.

Klokkenluidersregeling

In het geval dat een medewerker, ouder of leerling aanwijzingen heeft dat het maatschappelijk belang wordt geschaad door een medewerker van VSNON, kan dit via de Klokkenluidersregeling op een veilige manier worden aangekaart.

Klik hier voor de toelichting bij de publicatie van de klokkenluidersregeling.

Verantwoording

Jaarlijks vermeldt VSNON in haar bestuursverslag het aantal en het soort klachten en op welke wijze deze zijn opgelost.