Bestuur

Het bevoegd gezag van VSNON ligt bij de bestuurder (eenhoofdig College van Bestuur). De bestuurder vormt samen met de directeuren po en rectoren vo van de scholen het managementteam.

De structuur van de stichting en de bevoegdheden van bestuurder en managementteam zijn beschreven in het managementreglement. Besluitvorming door de bestuurder wordt in het managementteam voorbereid. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de genomen besluiten. De bestuurder wordt ondersteund door een compacte staf (bestuurskantoor).

De huidige bestuurder is de heer F.L. Ebskamp.

Klik hier voor de contactgegevens.