Categorie

Huidige categorie:
Alle

Filter op categorie:

Koos van Riezen nieuwe bestuurder VSNON

19 april 2022

Koos van Riezen nieuwe bestuurder VSNON

Al geruime tijd is bekend dat Frans Ebskamp, bestuurder van VSNON, na de zomer afscheid neemt van onze stichting. Hij gaat genieten van een welverdiend pensioen, na zovele jaren te hebben gewijd aan het vrijeschoolonderwijs binnen en buiten Nederland. Wij danken Frans voor zijn tomeloze inzet hiervoor. 

Het doet ons deugd een waardige opvolger te hebben gevonden in de persoon van Koos van Riezen. In Koos vonden wij een ervaren onderwijsprofessional op bestuursniveau met een breed scala aan ervaring en competenties. Koos start zijn werkzaamheden vanaf 22 augustus 2022.

Hierbij feliciteer ik Koos van Riezen van harte met zijn benoeming. Wij zien de onderlinge samenwerking met vertrouwen tegemoet. Wij heten Koos alvast hartelijk welkom en wensen hem een prettige start bij VSNON.

John Stadens
Voorzitter Raad van Toezicht


< nieuwsoverzicht