Categorie

Huidige categorie:
Alle

Filter op categorie:

Koerssessie 25 september 2023: Worden wie je bent?

2 november 2023

In verschillende samenstellingen is in het afgelopen jaar gewerkt aan de herijking van de koers van VSNON voor de komende jaren. Dit is voor de scholen en de leerlingen belangrijk, omdat het de kapstok vormt voor de schoolplannen en het o.a. onze gezamenlijke kijk op het onderwijs weergeeft.

Via een digitaal formulier zijn medewerkers, leerlingen, ouders en andere belangstellenden in de gelegenheid geweest om input te geven op de evt. nieuw te formuleren missie, de doelen en kernwaarden van VSNON. Daarop kwamen 81 reacties, waarvoor onze dank!

Op 25 september 2023 praatten we met geïnteresseerden door over de thema’s ‘eigentijds vrijeschoolonderwijs’, ‘vrijheid in verbinding’ en ‘inspirerende gemeenschap’. De komende tijd verwerken we de verzamelde inspiratie en aandachtspunten die zij aan ons meegaven. We hopen op die manier te komen op een koers waarin onze scholen zich herkennen en waarmee we de toekomst tegemoet kunnen treden.


< nieuwsoverzicht