Koers 2024-2028

11 januari 2024

Hierbij presenteren wij onze visie, kernwaarden en de strategische ambities van de Stichting de Vrije School Noord en Oost Nederland (verder: VSNON) voor de periode voorjaar 2024 tot en met voorjaar 2028: de KOERS.

Dit document is tot stand gekomen door een gemeenschappelijke inspanning van collega’s, ouders, leerlingen, leden van de Raad van Toezicht en ook enkele externe relaties. Vanaf eind 2022 zijn we een aantal keer bij elkaar gekomen - fysiek en digitaal - en hebben we samen nagedacht over de dingen die we goed doen en ook over de zaken waar we tegenaan lopen, over de vraag waar we voor staan met ons vrijeschoolonderwijs, onze identiteit en over onze ambities. Het was een mooi, gemeenschappelijk proces, waarmee we een duidelijke punt op de horizon hebben kunnen zetten waarnaar we koers kunnen zetten.

De Koers is een beschrijving van onze missie, visie en kernwaarden en ook van de concrete acties die nu nodig zijn. Het is een strategisch kader, op basis waarvan de scholen in hun eigen schoolplan verder richting kunnen geven voor de komende vier jaren.

Bestuur en schoolleiding bedanken leerlingen, medewerkers, ouders, toezichthouders en externe partners die een bijdrage hebben geleverd. Het maakt van deze Koers een levend document dat de gezamenlijke dromen en ambities weerspiegelt.

Wilt u de koers op papier ontvangen? Stuur dan een e-mail aan het bestuurssecretariaat via bestuurskantoor@vsnon.nl

Koos van Riezen
Bestuurder VSNON


< nieuwsoverzicht