Nieuwe leden Raad van Toezicht

29 februari 2024

Binnen VSNON zijn bestuur en toezicht van elkaar gescheiden. Er is momenteel een Raad van Toezicht met vier leden. José Mens heeft aangegeven per 1 maart 2024 te stoppen. We danken haar voor haar inzet en waardevolle inbreng de afgelopen jaren.

Daarnaast bestaat de wens om de Raad terug te brengen naar het oude ledenaantal van vijf. We mogen daarom twee nieuwe leden verwelkomen. Dat zijn Hans Swart (portefeuille financiën) en Gerrard Vinke (portefeuille HR).
 

Hans Swart

Wij verwelkomen opnieuw de Groninger Hans Swart tot onze RvT. Tot en met september 2017 was hij RvT-lid op dezelfde portefeuille van financiën. Vanaf 2009 werkt hij in het onderwijs in verschillende leidinggevende functies. Hans draagt VSNON een warm hart toe en wil graag weer zijn steentje bijdragen. Zelf vertelt Hans dat hij ziet dat VSNON in de afgelopen jaren mooie stappen heeft gezet in de verbetering van de kwaliteit. Graag wil hij vanuit een toezichthoudende rol bijdragen aan de vormgeving en borging hiervan.

Gerrard Vinke

Op de portefeuille HR en organisatieontwikkeling vonden wij een toezichthouder in de persoon van Gerrard Vinke. Werkzaam binnen het onderwijs weet Gerrard als geen ander dat door samen op te trekken tussen medezeggenschap en bestuur, de beste resultaten worden behaald in het belang van de organisatie en het nastreven van de missie. Startend als leraar Economie in 1999, waarna verschillende functies in het onderwijs te hebben vervuld, vervult hij vanaf maart 2024 ook een rol als toezichthouder binnen VSNON.

Wij heten Hans en Gerrard van harte welkom en kijken uit naar een prettige samenwerking.

John Stadens                 
Voorzitter Raad van Toezicht              

en

Koos van Riezen
Bestuurder VSNON


< nieuwsoverzicht