Bestuursverslag 2023

27 juni 2024

Het jaar 2023 ligt achter ons. Vanuit onze kernwaarden gaven onze scholen vorm aan het onderwijs en werkten we nauw samen met onze (G)MR’en, collega-besturen, gemeenten en andere stakeholders. We stelden met elkaar kritische vragen bij nieuwe ontwikkelingen. We hopen dat dit jaarverslag u inzicht geeft in hoe VSNON in 2023 werkte aan levend onderwijs binnen onze schoolgemeenschappen.

In dit bestuursverslag doen wij verslag van de realisatie van de speerpunten van ons beleid en voorwaardenscheppend beleid.

Nieuw dit jaar is dat we het jaarverslag op één pagina hebben samengevat. Een compacte publieksversie met de focus op de essentie van de informatie.

Het bestuursverslag vormt een onderdeel van ons jaarverslag. Het andere onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening.

Mocht u naar aanleiding van dit bestuursverslag nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u dit uiteraard aan ons kenbaar maken.


< nieuwsoverzicht