Niet tevreden?

VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen, de communicatie daarover en de overige processen naar tevredenheid van ouders, leerlingen en medewerkers verlopen. Als u ontevreden bent over het gedrag van een medewerker is het belangrijk dat u dat allereerst aangeeft bij degene die het betreft of met de mentor of leerkracht. Vaak kan uw probleem dan snel verholpen worden. U kunt eventueel ook terecht bij anderen binnen en buiten onze organisatie. Mocht u er alsnog niet uitkomen dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.

Waar moet u zijn als leerling, ouder of medewerker als u niet tevreden bent of belangrijke vragen hebt? Stapt u op de klassenleerkracht of mentor af, of toch op de schoolleider? Kunt u ook terecht bij een onafhankelijke derde?  

 

Om u te helpen bij het zoeken van het juiste aanspreekpunt heeft VSNON dit in kaart gebracht in een document waarin uw situatie en vraag centraal staat en u stap voor stap naar de juiste persoon wordt verwezen:

Wie doet wat?

We hopen dat het u helpt, zodat we u nog eerder en/of nog beter kunnen helpen met uw vraag of probleem. 

 

 

 

 

 

 

Een klacht indienen

Als u er samen niet uitkomt, kunt u besluiten om een klacht in te dienen. Leerlingen tot twaalf jaar kunnen niet zelf een klacht indienen, maar een ouder of verzorger kan hen vertegenwoordigen. Gebruikt u voor het indienen van een klacht het digitale klachtenformulier van VSNON. Daarmee geeft u ons inzicht in wat er precies speelt en draagt u bij aan een spoedige afhandeling. Bij voorbaat dank.

  • Hier kunt u onze klachtenregeling inzien. 
  • Klachten over een medewerker van een school kunt u indienen bij de betreffende schoolleider, klachten over een schoolleider bij de bestuurder en klachten over de bestuurder bij de Raad van Toezicht.
  • Ter ondersteuning van klagers zijn er op elke school interne vertrouwenspersonen aanwezig. Er zijn eveneens twee externe vertrouwenspersonen. Meer informatie vindt u in de taakomschrijving vertrouwenspersonen VSNON.
  • Het digitale klachtenformulier is beschikbaar via de schoolleider, het bestuurskantoor of de vertrouwenspersoon.

Externe commissie

Mocht u na het doorlopen van de klachtenprocedure niet tevreden zijn over de wijze waarop VSNON is omgegaan met uw klacht dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke externe commissie. U kunt daarvoor terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) - Onderwijsgeschillen.

Klokkenluidersregeling

In het geval dat een medewerker, ouder of leerling aanwijzingen heeft dat het maatschappelijk belang wordt geschaad door een medewerker van VSNON, kan dit via de Klokkenluidersregeling op een veilige manier worden aangekaart.

Klik hier voor de toelichting bij de publicatie van de klokkenluidersregeling.

Verantwoording

Jaarlijks vermeldt VSNON in haar bestuursverslag het aantal en het soort klachten en op welke wijze deze zijn opgelost.