Categorie

Huidige categorie:
Alle

Filter op categorie:

Vrijeschool aantrekkelijk voor steeds bredere doelgroep

8 juli 2015

De vrijeschool is populair bij steeds meer ouders en leerlingen. Een groot deel daarvan heeft geen vrijeschool achtergrond. 72% van ouders met een kind in de vrijeschool-kleuterklas heeft zelf niet op de vrijeschool gezeten. Dat geldt ook voor 62% van de leerlingen die instromen op vrijescholen in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek naar de keuzemotieven van ouders en leerlingen op de vrijeschool.

Populair vanwege visie op onderwijs

Uit het onderzoek komt naar voren dat ouders en leerlingen kiezen voor de vrijeschool vanwege de brede visie op onderwijs. Belangrijkste motivaties voor de keuze zijn de aandacht voor brede persoonsvorming, de ruimte voor zelfontplooiing en creativiteit en het kunstzinnig onderwijsaanbod. Wanneer er twijfel bestaat bij het kiezen voor de vrijeschool dan hangt dat vooral samen met de afstand tot de school. Als er een fijnmaziger netwerk van vrijescholen zou zijn dan zouden nóg meer leerlingen en hun ouders kiezen voor de vrijeschool. Dat is een steun in de rug voor al de initiatieven in het land die zich sterk maken om nieuwe vrijescholen te starten.

Downloads

Het onderzoek naar de motieven van ouders en leerlingen om wel of juist niet te kiezen voor een vrijeschool is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van de Vereniging van vrijescholen.

Het boekje ‘Kiezen voor de vrijeschool’ (samenvatting) en het volledige onderzoeksrapport zijn te downloaden via de website van de Vereniging van vrijescholen.


< nieuwsoverzicht