Categorie

Huidige categorie:
Alle

Filter op categorie:

Brand schoolgebouw De Berkel (1)

30 juni 2016

Dit bericht is het laatst bijgewerkt om 18:59 uur.

Verloop van de brand
18:52 u: De brand is uit. Er blijven nog twee blusvoertuigen & een hoogwerker ter plaatse om verder na te blussen
16:00 u: Het vuur laait weer op. Er is sprake van rookontwikkeling.
13:27 u: Brand meester
09:00 u: Brand ketelruimte

Brand schoolgebouw De Berkel
Vanmorgen is er brand uitgebroken op basisschool De Berkel aan de Weerdslag 14b. Medewerkers en leerlingen zijn allemaal tijdig in veiligheid gebracht. Ze zijn op winkelcentrum De Brink opgevangen. Ouders kunnen hun kinderen daar ophalen. Wegens rookontwikkeling is ook het naastliggende pand van Vrije School Zutphen VO ontruimd. De leerlingen van het VO zijn naar huis gestuurd.

Brand meester
De brandweer is ter plaatse met korpsen uit Zutphen en Voorst. Er was sprake van een grote uitslaande brand. Om 13.27 uur werd het sein brand meester gegeven. Het nablussen zal nog geruime tijd duren. Men houdt rekening met de mogelijkheid dat het pand als verloren moet worden beschouwd. 

Crisisteam
Schooldirectie en bestuur hebben een crisisteam geformeerd en zijn aanwezig om de leerlingen en medewerkers te begeleiden en urgente zaken te organiseren. Alles wordt in het werk gesteld om betrokkenen zo goed mogelijk te informeren, op te vangen en te begeleiden. In overleg met de gemeente zal naar alternatieve huisvesting voor de komende periode worden gezocht.

Urgente vragen
Met urgente vragen kunnen ouders contact opnemen met het crisisteam op 0575 533 860.

 

Deze brand is een grote schok voor de gehele schoolgemeenschap. Ons bereiken veel steunbetuigingen uit diverse hoeken. Wij willen iedereen hier hartelijk voor danken. 

We wensen alle kinderen, medewerkers, ouders en andere betrokkenen veel sterkte. 


 


< nieuwsoverzicht