Categorie

Huidige categorie:
Alle

Filter op categorie:

Brand schoolgebouw De Berkel (2)

1 juli 2016

De brand van gisteren

De grote brand die gisteren, 30 juni 2016, woedde op basisschool De Berkel is geblust en iedereen is in veiligheid. Het bestuur bedankt alle mensen die zich hiervoor hebben ingezet. Helaas is gebleken dat het gebouw als verloren moet worden beschouwd. Vandaag hebben kinderen, ouders en medewerkers samen een moment om op symbolische wijze afscheid te nemen van het gebouw. Bestuur en medewerkers van VSNON wensen hen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Steunbetuigingen
Ons bereiken veel steunbetuigingen uit diverse hoeken. Wij willen iedereen hier hartelijk voor danken. Via deze weg kunt u iets schrijven aan de schoolgemeenschap.

Vervangende huisvesting
Nu de brand is geblust, kan de blik ook op de toekomst worden gericht. Schooldirectie, bestuur en gemeente bekijken samen hoe de kinderen in de laatste schoolweek gehuisvest kunnen worden, en bereiden huisvesting voor het nieuwe schooljaar voor.

Informatie en communicatie
De laatste ontwikkelingen naar aanleiding van de brand kunt u lezen op de site van VSNON. Op de site van De Berkel wordt sinds gisteravond de actuele informatie voor leerlingen en ouders gepubliceerd.


< nieuwsoverzicht