Categorie

Huidige categorie:
Alle

Filter op categorie:

27 juni 2017 PO in Actie

15 juni 2017

Professionals in het primair onderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van de leerlingen. Er is sprake van hoge werkdruk en het salaris is veel lager dan in vergelijkbare sectoren. Bovendien dreigt er een ernstig lerarentekort in het primair onderwijs.

Via een petitie wordt de politiek opgeroepen om in een regeerakkoord extra geld vrij te maken voor een eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk. Voor dinsdag 27 juni zijn medewerkers opgeroepen om bij wijze van protest een uur later te beginnen met hun werk.

De landelijke Vereniging voor Vrijescholen en VSNON delen de zorg en ondersteunen de medewerkers in het primair onderwijs. Want goed onderwijs is van groot maatschappelijk belang. Medewerkers van De Berkel en De Zonnewende nemen dan ook deel aan de landelijke actie op 27 juni. Lees hier de brief die op 15 juni 2017 is verzonden aan ouders/verzorgers van onze PO-scholen. 


< nieuwsoverzicht