Categorie

Huidige categorie:
Alle

Filter op categorie:

Nieuwe rector Parcival College per 1 aug 2017

21 juni 2017

Het doet ons deugd te kunnen melden dat de heer Ton Wijnbergen per 1 augustus 2017 in dienst zal treden als rector van het Parcival College te Groningen.

Ton Wijnbergen is de afgelopen 10 jaar werkzaam geweest als conrector aan het Willem Lodewijk Gymnasium te Groningen.

Hierbij feliciteer ik mede namens de Medezeggenschapsraad en de schoolleiding van Parcival, Ton Wijnbergen van harte met zijn benoeming. Wij zien de onderlinge samenwerking met vertrouwen tegemoet. Wij heten hem alvast hartelijk welkom en wensen hem een prettige start op het Parcival College.

Lizzy Plaschek
Bestuurder

 


< nieuwsoverzicht