Categorie

Huidige categorie:
Alle

Filter op categorie:

Koers 2017-2019 en jaarverslag 2016

22 juni 2017

In haar vergadering van maandag 19 juni heeft de Raad van Toezicht van VSNON de volgende twee documenten goedgekeurd:

Koers
De koers is totstandgekomen met inbreng van medezeggenschap, medewerkers, ouders, leerlingen, MT en Raad van Toezicht. De koers geldt als strategisch beleidsplan voor de periode 2017-2019. Het biedt zowel kaders als ook ruimte voor het bepalen van de koers binnen de scholen. VSNON wil dit met alle betrokkenen vormgeven via ontmoeting, dialoog en verdieping.

 

Bestuursverslag en Jaarrekening 2016 
VSNON vindt het belangrijk om transparant te zijn en verantwoording af te leggen. Daartoe stelt zij jaarlijks een jaarverslag op (bestaande uit bestuursverslag en jaarrekening) over het gevoerde beleid en de realisatie van de gestelde doelen.  

 

 

 

 

De documenten zijn gepubliceerd op deze website en te raadplegen via de linkjes.

 


< nieuwsoverzicht