Categorie

Huidige categorie:
Alle

Filter op categorie:

Frans Ebskamp nieuwe bestuurder VSNON

15 mei 2018

Eerder plaatsten wij het bericht dat Lizzy Plaschek, bestuurder van VSNON, per 1 september 2018 afscheid neemt van onze stichting. Het doet ons deugd een waardige opvolger te hebben gevonden in de persoon van Frans Ebskamp.

De heer Ebskamp is momenteel bestuurder van Stichting Scholengemeenschap voor vrijeschoolonderwijs met vo-scholen in Zeist, Eindhoven en Nijmegen en een school voor speciaal basisonderwijs in Zeist. Daarnaast is Frans op landelijk en internationaal niveau actief voor de vrijeschoolbeweging. Hij is onder andere (mede-)initiator/ ontwikkelaar van onder meer de vrijeschoolwiki, de collegiale visitaties, het lectoraat Waarde(n) van vrijeschoolonderwijs en het kwaliteitskader vrijescholen vo 2018.

Hierbij feliciteer ik Frans Ebskamp van harte met zijn benoeming. Wij zien de onderlinge samenwerking met vertrouwen tegemoet. Wij heten hem alvast hartelijk welkom en wensen hem een goede afronding bij zijn huidige stichting en prettige start bij VSNON.

Eef Jordens
Voorzitter Raad van Toezicht VSNON


< nieuwsoverzicht