Categorie

Huidige categorie:
Alle

Filter op categorie:

Jaarverslag 2017

21 juni 2018

In haar vergadering van maandag 18 juni heeft de Raad van Toezicht van VSNON het bestuursverslag en de jaarrekening goedgekeurd.

VSNON vindt het belangrijk om transparant te zijn en verantwoording af te leggen. Daartoe stelt zij jaarlijks een jaarverslag op (bestaande uit bestuursverslag en jaarrekening) over het gevoerde beleid en de realisatie van de gestelde doelen.  

De documenten zijn gepubliceerd op deze website en te raadplegen via de linkjes: Bestuursverslag 2017 en Jaarrekening 2017.


< nieuwsoverzicht