Categorie

Huidige categorie:
Alle

Filter op categorie:

Strategie 2019-2023

17 december 2019

In haar vergadering van maandag 9 december heeft de Raad van Toezicht de koers en het schoolplan 2019-2023 goedkeurd.
VSNON nodigt medezeggenschap, medewerkers, leerlingen en ouders van harte uit om kennis te nemen van de thema's, plannen en parels van onze vrijescholen. Ieders bijdragen zijn van harte welkom.

Koers
De koers is totstandgekomen met inbreng van medezeggenschap, medewerkers, ouders, leerlingen, MT en Raad van Toezicht. De koers geldt als strategisch beleidsplan voor de periode 2019-2023. Het biedt zowel kaders als ook ruimte voor het bepalen van de koers binnen de scholen. 

 

Schoolplan 2019-2023
Het schoolplan bevat de strategische doelen voor de stichting VSNON en haar scholen voor de komende jaren. Daarnaast geeft het een beeld van ons vrijeschoolonderwijs en de wijze waarop ons schoolsysteem is ingericht. Met de parels laten we zien waar we trots op zijn.

Het schoolplan wordt ieder jaar geëvalueerd en bijgewerkt. De voortgang wordt gedurende het jaar gevolgd in gesprekken tussen bestuur, schoolleiding en medezeggenschap.

 

 

Draag zelf bij!
Koers en schoolplan van VSNON zijn interactieve groeidocumenten. Feedback, suggesties en voorstellen zijn van harte welkom. Maak je idee kenbaar via schoolleiding, medezeggenschap of het online formulier.


< nieuwsoverzicht