Categorie

Huidige categorie:
Alle

Filter op categorie:

Afscheid Eef Jordens als voorzitter Raad van Toezicht

24 november 2020

Afscheid Eef Jordens als voorzitter Raad van Toezicht

Vanaf het begin van de Raad van Toezicht in 2011 was Eef Jordens de voorzitter RvT van onze stichting. Na negen jaar dienst nam hij in de oktobervergadering van de Raad van Toezicht afscheid. De andere leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder danken hem voor de professionele wijze waarop hij leiding gaf aan de vergaderingen en de waardevolle adviezen aangaande inrichting, sturing en continuïteit van onze stichting.

Eef Jordens heeft de voorzittershamer overgedragen aan John Stadens, portefeuillehouder Financiën van de Raad van Toezicht sinds 2017, vicevoorzitter sinds 2019. Naast het voorzitterschap zal John ook de portefeuille Financiën blijven behartigen. De raad gaat in grootte terug van vijf naar vier leden.


< nieuwsoverzicht