Vrije School De Zonnewende

ijssel.png

Vrije School De Zonnewende is een school voor kleuter- en basisonderwijs. De Zonnewende biedt breed onderwijs gebaseerd op de uitgangspunten van Rudolf Steiner, aansluitend op de vragen die vanuit de kinderen en de samenleving worden opgeroepen. 

We ambiëren kinderen inzicht te laten verkrijgen in henzelf, de ander en de wereld om hen heen. Zodat zij kunnen worden wie ze zijn en in staat zijn zelf betekenis en richting aan hun leven geven. Vanuit een open houding zoeken we naar het wezen van ieder individu, opdat het kind zich kan ontplooien naar zijn eigen mogelijkheden. 

 

Foto header: Nieke Martens

Contactgegevens

 Valckstraat 30
    7203 GC Zutphen

 0575-51 63 80

 www.vrijeschooldezonnewende.nl
 administratie@vrijeschoolzutphen.nl