Over ons

Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland biedt vrijeschoolonderwijs aan leerlingen van 4 tot 18 jaar uit alle culturele, levensbeschouwelijke en sociale achtergronden. 

De bron van het vrijeschoolonderwijs ligt in het antroposofische mens- en wereldbeeld zoals uitgewerkt door Rudolf Steiner (1861-1925). Ieder mens komt op de aarde met een bepaalde opdracht en met een wijze van zijn. Het is een hele kunst om die opdracht te voelen, ervaren, zien of inzien. De scholen binnen VSNON streven ernaar in te spelen op de ontwikkelingsvragen van elke leerling. Een ontwikkeling die ertoe mag leiden dat ieder zijn of haar opdracht ontdekt. 

De scholen doen dit door een eigentijdse en uitdagende leeromgeving aan te bieden, gericht op de verschillende leeftijdsfasen. Het talent van hoofd, hart en handen waarderen we gelijkwaardig. Vandaar dat we in ons onderwijsaanbod ook veel aandacht geven aan kunstzinnige en ambachtelijke vakken. 

De scholen werken onder de paraplu van stichting VSNON. De stichting bevordert de continuïteit van de leerweg van kleuterklas tot het eind van de middelbare school in een doorlopend leerplan. De stichting wordt aangestuurd door een bestuurder. 

Het interne toezicht hierop vormt zich via de medezeggenschap van medewerkers, ouders en leerlingen. Daarnaast is er een Raad van Toezicht met vijf leden. 

Foto: Tania Batenburg