Raad van Toezicht

VSNON kent een Raad-van-Toezichtmodel, waardoor bestuur en toezicht van elkaar zijn gescheiden. Er is een Raad van Toezicht met vijf leden:

  • De heer J. (John) Stadens (voorzitter)
     voorzitter-rvt@vsnon.nl
  • Mevrouw C.S.J. (Clarien) Veltkamp (vicevoorzitter)
  • De heer E.A.M. (Ed) Taylor
    • Dhr. Taylor is benoemd op gezamenlijke voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden. 
  • De heer G. (Gerrard) Vinke 
  • De heer J.G. (Hans) Swart

De Raad van Toezicht wordt ambtelijk ondersteund door de bestuurssecretaris van VSNON, Serina Moes.

De Raad houdt toezicht op het handelen van de bestuurder en voert jaarlijks één of tweemaal overleg met het managementteam en de gemeenschappelijke medezeggenschap. Zij bezoeken de scholen en sluiten - op uitnodiging - eenmaal per jaar aan bij een gezamenlijke studiemiddag met het managementteam en het bestuurskantoor. Jaarlijks brengt de Raad van toezicht verslag uit van hun activiteiten van het afgelopen schooljaar. Dit jaarlijkse verslag vindt u in het bestuursverslag (zie documenten).

Foto: Tania Batenburg

Meer informatie

  • Hoe VSNON stuurt op de kwaliteit van ons onderwijs, leest u in 'Vrijeschoolonderwijs in zicht'. Daarin meer over het doel en de inrichting van sturing en toezicht. 


Lees meer over de Raad van Toezicht: