Bestuur

Het bevoegd gezag van VSNON ligt bij de bestuurder (eenhoofdig College van Bestuur). De bestuurder vormt samen met de directeuren po en rectoren vo van de scholen het managementteam.

De structuur van de stichting en de bevoegdheden van bestuurder en managementteam zijn beschreven in het managementreglement. Besluitvorming door de bestuurder wordt in het managementteam voorbereid. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de genomen besluiten. Op zijn functioneren wordt toezicht gehouden door de Raad van Toezicht. De bestuurder wordt ondersteund door een compacte staf (bestuurskantoor).

De huidige bestuurder is de heer J.C. (Koos) van Riezen.

 

Klik hier voor de contactgegevens.

Klik hier voor het overzicht van nevenfuncties van de bestuurder (en de leden van de Raad van Toezicht).