Over de Stichting

Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland draagt zorg voor het oprichten en in stand houden van vrijeschoolonderwijs. Onze scholen zijn toegankelijk voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit alle culturele, levensbeschouwelijke en sociale achtergronden..

We bieden een eigentijdse en uitdagende leeromgeving aan leerlingen, medewerkers en ouders. Het talent van hoofd, hart en handen waarderen we gelijkwaardig. Vandaar dat we in ons onderwijsaanbod ook veel aandacht geven aan kunstzinnige en ambachtelijke vakken. We richten ons op de specifieke vragen van de verschillende leeftijdsfasen van het kind en de jongvolwassene.

Meer over de identiteit en visie van vrijescholen leest u in onderstaande links.

Stichting de Vrije School Noord en Oost Nederland is lid van de Vereniging van vrijescholen.

Scholen
De Stichting Noord en Oost Nederland heeft drie vestigingen in Zutphen en één in Groningen.

De onder de stichting ressorterende scholen zijn:

  • Vrijeschool De Berkel primair onderwijs in Zutphen
  • Vrijeschool De Zonnewende primair onderwijs in Zutphen
  • Vrijeschool Zutphen Voortgezet onderwijs in Zutphen
  • Vrijeschool Parcival College voortgezet onderwijs in Groningen

Bij de scholen staan 2.703 leerlingen ingeschreven. Er werken ruim 350 medewerkers bij de stichting.

Organisatie

VSNON kent sinds 2011 een Raad-van-Toezichtmodel, waardoor bestuur en toezicht van elkaar zijn gescheiden. Het bestuur bestaat uit een éénhoofdig College van Bestuur (bestuurder) en er is een Raad van Toezicht met vier leden. Intern toezicht is eveneens conform de Wet medezeggenschap op scholen ingericht.  

Meer informatie

Klik op de links hieronder voor meer informatie over: