Rector Vrijeschool Zutphen VO

16 april 2020

Vacature rector Vrijeschool Zutphen VO

Na vijf jaar werkzaam te zijn geweest voor Vrijeschool Zutphen vo gaat Bartel Geleijnse de school per 1 september verlaten. Tijdens zijn rectorschap is de school gegroeid, is er nieuwbouw gerealiseerd, zijn er goede resultaten behaald en heeft de inspectie de school positief beoordeeld. Voor Bartel is nu het moment om nog een keer in te gaan op een nieuwe uitdaging. Wij zijn Bartel erkentelijk voor het goede werk dat hij in de afgelopen jaren voor de school heeft verricht.

Over Vrijeschool Zutphen VO
Vrijeschool Zutphen VO is een grote school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs met ongeveer 1200 leerlingen. Wij zijn een bruisende school waar betrokken leraren leerlingen stimuleren in hun cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. De pedagogische visie van de vrijeschool is gebaseerd op de gedachte dat een mens zich ontwikkelt in leeftijdsfasen. De totale leerling wordt aangesproken. Juist het aanspreken van hoofd, hart en handen kan leiden tot een optimale ontplooiing van de leerling. Daarom worden naast kennisgerichte vakken veel praktische en kunstzinnige vakken gegeven. Het periodeonderwijs, waarin leerlingen drie weken achtereen gedurende de eerste twee uren van de dag met hetzelfde vak bezig zijn, vervult daarin een levendige rol. Daarnaast wil de school een veilige en inspirerende leefomgeving zijn voor leerlingen en medewerkers. Van daaruit luidt onze slogan: je mag worden wie je bent!

Vrijeschool Zutphen VO maakt onderdeel uit van Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland. VSNON draagt zorg voor het oprichten en in stand houden van vrijeschoolonderwijs. De Stichting heeft twee vrijescholen voor basisonderwijs in Zutphen en twee vestigingen voortgezet onderwijs in Zutphen en Groningen.

Functieomschrijving
Wegens vertrek van de huidige rector zoeken wij per 1-08-2020 voor Vrijeschool Zutphen VO een:

Rector m/v (0.8 fte – 1.0 fte)
‘Daadkrachtige en visiegerichte leider’

Als rector begeleid je ons in een veranderingsproces om te komen tot hedendaags vrijeschoolonderwijs, verankerd in de antroposofie én passend in de wereld van nu. Je coördineert onderwijsvernieuwingen die daaruit voortkomen, zodanig dat medewerkers zich verantwoordelijk kunnen voelen voor hun onderwijs. Je stemt de ontwikkelingen af in de verschillende teams en werkt met de medewerkers aan een professionele schoolcultuur, waarbij de medewerker zich vanuit een duidelijke onderwijsvisie verbonden weet met de ander en zich daarvoor verantwoordelijk voelt.

Functie eisen
Wij zoeken een rector die:

  • visiegericht werkt vanuit een sterk analytisch vermogen;
  • ontwikkeling van medewerkers stimuleert en moeiteloos balanceert tussen sturen en het bieden van ruimte;
  • inspirerend, verbindend en overtuigend communiceert met alle betrokkenen;
  • affiniteit heeft met het antroposofisch gedachtegoed en het vrijeschoolonderwijs;
  • ruime leidinggevende ervaring heeft in het onderwijs;
  • beschikt over academisch werk- en denkniveau.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden:

  • een uitdagende baan op een prachtige school;
  • een betrokken team van enthousiaste en bevlogen medewerkers;
  • ondersteuning en sparring vanuit het bredere verband van onze stichting;
  • salariëring in schaal 14 cao vo.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Contact informatie
Herken jij jezelf in dit profiel? Dan komen wij graag in contact! Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Een uitgebreid functieprofiel kan worden opgevraagd door te mailen naar info@hetonderwijsbureau.nl. Heb je naar aanleiding van deze oproep vragen? Bel dan vrijblijvend met Matthijs Hemink (adviseur werving) op 06 - 40138451.

Reageren is mogelijk t/m 11 mei 2020 via de vacature op de website van Het Onderwijsbureau. De voorgesprekken met Het Onderwijsbureau BV vinden plaats in week 21. Gesprekken met de commissies volgen in week 22 & 23.

Vanwege de Coronacrisis worden alle voorgesprekken met Het Onderwijsbureau BV digitaal gevoerd en bestaat de mogelijkheid dat gesprekken met de benoemingsadviescommissie eveneens digitaal plaatsvinden of, als de richtlijnen van het RIVM hierom vragen, worden uitgesteld. Meer informatie kan je inwinnen bij Matthijs Hemink. We rekenen op jullie begrip!


< alle vacatures