Niet tevreden?

VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen, de communicatie daarover en de overige processen naar tevredenheid van ouders, leerlingen en medewerkers verlopen. Maar waar moet u zijn als u niet tevreden bent of belangrijke vragen hebt? 

Stapt u op de klassenleerkracht of mentor af, of toch op de schoolleider? Kunt u ook terecht bij een onafhankelijke derde?  

Wij nemen u stap voor stap mee om de juiste persoon te vinden, waar u terecht kunt met uw situatie:

Wie doet wat?

We hopen dat het u helpt, zodat we u nog eerder en/of nog beter kunnen helpen met uw vraag of probleem. 

 

 

 

Een klacht indienen

Als u er samen niet uitkomt, kunt u besluiten om een klacht in te dienen. Gebruik voor het indienen van een klacht het digitale klachtenformulier van VSNON. Daarmee geeft u ons inzicht in wat er precies speelt en draagt u bij aan een spoedige afhandeling. Bij voorbaat dank.

U kunt voor ondersteuning (ook) terecht bij een van onze in- of externe vertrouwenspersonen

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Mocht u na het doorlopen van de klachtenprocedure niet tevreden zijn over de wijze waarop VSNON is omgegaan met uw klacht dan kunt u terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) - Onderwijsgeschillen.

Klokkenluidersregeling

Mocht een medewerker, ouder of leerling aanwijzingen hebben dat het maatschappelijk belang wordt geschaad door een medewerker van VSNON, kan dit via de Klokkenluidersregeling op een veilige manier worden aangekaart.

Verantwoording

Jaarlijks vermelden wij in ons bestuursverslag het aantal en het soort klachten en op welke wijze deze zijn opgelost.