Privacy

Op de scholen van VSNON wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van leerlingen en medewerkers. Naast het ontwikkelen van protocollen en (beleids)afspraken, werken we dagelijks aan het verder borgen van een veilig gebruik van persoonsgegevens. 

VSNON legt persoonsgegevens van leerlingen vast in verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school heeft ook met haar leveranciers strikte afspraken over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.  

Heeft u vragen over het privacybeleid van VSNON? U kunt zich dan wenden tot de schoolleider, het bestuurskantoor of onze functionaris gegevensbescherming via fg@vsnon.nl

 

 

Foto header: Nieke Martens

Hoe wij omgaan met privacy en integriteit is vastgelegd in de volgende documenten: 

Met alle partijen die namens VSNON persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Daarin maken we afspraken over het verwerken en beveiligen van de gegevens.