Statuten en reglementen

Stg. VSNON draagt zorg voor het oprichten en in stand houden van vrijeschoolonderwijs.

Om dit te kunnen doen, hebben wij afspraken met elkaar gemaakt in onze statuten en reglementen. Daarin vindt u alle afspraken over bijvoorbeeld onze doelstellingen, over regels waar wij ons aan houden, wat onze verantwoordelijkheden zijn en hoe de besluitvorming is georganiseerd.

 

 

Wilt u onze statuten of reglementen inzien? Dat kan: 

De statuten en reglementen van de medezeggenschapsraden vindt u op de pagina Medezeggenschap.