Veelgestelde vragen

Wat is vrijeschoolonderwijs? 

Vrijeschoolonderwijs is gebaseerd op de pedagogische inzichten vanuit de antroposofie, ontwikkeld door Rudolf Steiner. Onze leraren werken niet alleen toe naar het behalen van een diploma, maar besteden ook aandacht aan de persoonsontwikkeling van de leerlingen. Het aanbod is breed, met vakken die een beroep doen op hoofd, hart en handen. De scholen schenken veel aandacht aan de onderlinge band tussen leerkrachten en leerlingen. De leerkrachten hebben een grote autonomie bij het ontwikkelen van de lesstof. Vrijescholen hebben veel aandacht voor kunst, cultuur en ambacht. 

De Vereniging van Vrijescholen geeft een pocket uit 'Wat maakt de vrijeschool uniek?' Deze uitgave geeft een kijkje in de identiteit van de vrijeschool en maakt duidelijk waar de vrijeschool voor staat. 

Kan ik mijn kind aanmelden voor de vrijeschool?

Iedereen mag zijn kind aanmelden voor de vrijeschool, zowel basis- als voortgezet onderwijs.

Is er nog plek op school? 

Voor onze basisscholen geldt een aanmeldprocedure en een wachtlijst. Hoe dit werkt? Lees meer hierover onder 'Kan ik mijn kind aanmelden voor de vrijeschool?'.

Voor onze middelbare scholen kunt u contact opnemen met de school van je keuze. Of je nu vanuit de basisschool wilt inschrijven, of wilt overstappen vanaf een andere middelbare school.  

Is er structuur op de vrijeschool?

De vrijeschool hanteert drie ontwikkelingsfasen van een kind (0-18). De leerstof op de vrijeschool sluit aan bij de betreffende ontwikkelingsfase. Naast leerresultaten wordt er vooral gekeken naar de individuele ontwikkelingen van het kind op het gebied van leren en persoonlijkheid. De leerkracht geeft op een betrokken wijze leiding aan de kinderen. Dat betekent dus niet dat er geen regels zijn of geen structuur is. 

Waarom kiezen voor een vrijeschool?

De vrijeschool vindt haar inspiratie in de antroposofische menskunde. Het leerplan is afgestemd op de ontwikkelingsfasen van leerlingen in de verschillende leerjaren. Leerstof is geen doel op zichzelf, maar een middel waarmee je je talenten en mogelijkheden kan ontplooien. Je krijgt een rijk gevarieerd en diepgaand aanbod van leerstof en ervaringen. Hierdoor kan je jezelf op je eigen manier ontwikkelen zodat je kan worden wie je bent.

Je krijgt een brede opleiding: niet alleen een cognitieve (hoofd), maar ook een persoonlijke (hart) en een creatieve (handen).

De Vereniging van Vrijescholen deed onderzoek naar redenen om te kiezen voor de vrijeschool. Dit onderzoek laat zien dat de aandacht voor de brede persoonsvorming en talentontwikkeling van leerlingen belangrijk is.

Hoe is de toetsing op vrijescholen? 

Oorspronkelijk betekent de naam vrijeschool 'vrij van overheidsbemoeienis'. Dat is nu niet meer zo. Iedere gesubsidieerde school voldoet aan de normen van de Onderwijsinspectie. Naast de aandacht aan kunstzinnige en ambachtelijke vakken, leren kinderen op een vrijeschool net zo goed rekenen, schrijven en lezen. Op de basisscholen nemen we de landelijk gerenommeerde IEP-toets af. Iedere middelbare scholier wordt voorbereid op het halen van het eindexamen. 

Ik heb een klacht. En nu? 

Waar moet u zijn als leerling, ouder of medewerker als u niet tevreden bent of belangrijke vragen hebt? Stapt u op de klassenleerkracht of mentor af, of toch op de schoolleider? Kunt u ook terecht bij een onafhankelijke derde?  

Om u te helpen bij het zoeken van het juiste aanspreekpunt heeft VSNON dit in kaart gebracht in een document waarin uw situatie en vraag centraal staat en u stap voor stap naar de juiste persoon wordt verwezen: Wie doet wat? Ook vindt u meer informatie op onze pagina Klachten

Wordt uw vraag hier niet beantwoord? Neemt u gerust contact met ons op. 

 0575 - 533 860 (ma, di, do)
 bestuurskantoor@vsnon.nl